Tuzların Özellikleri ve Kullanım Alanları.

Tuzların çoğu artı ya da eksi yüklü atomlardan ya da iyon denen Atom gruplarından oluşur;

Tuzların çoğu artı ya da eksi yüklü atomlardan ya da iyon denen Atom gruplarından oluşur;

 • artı yüklü iyo'nlar (katyonlar) metalden, eksi yüklü iyonlar (anyonlar) ise asitten gelir.
 • Katı haldeki bir tuzun iyonları, belirli bir yerleşim düzeni içinde bir araya gelerek bir kristal oluştururlar.
 • Kristalin biçimi Tuzdan Tuza değişir; örneğin; sodyum klorür kristalleri her zaman küp biçimindedir.
 • Tuzların çoğunun kristali Izidratlı halde dir , yani kristal yapısına belirli oranda su bağlanmıştır.
 • Bu kristalleşme suyu tuzun ısıtılması yoluyla ayrılabilir ve böylece susuz bir yapı elde edilir.
 • Çok bilinen bir örnek, su katıldığı zaman mavi bir çözelti oluşturan beyaz, susuz Bakır sülfat tozudur.
 • Bu mavi çözelti buharlaştınldığında hidratlı mavi bakır sülfat kristalleri elde edilebilir,
 • Tuzların çoğu suda ,çözünerek (eriyerek) bir çözelti oluşturur.
 • Ama bazı tuzlar suda çözünemez; iki çözelti arasındaki bir tepkime sonucu oluşan bu tür bir tuz dibe çökerek ayrılır ve bir çökeıli (katı madde) oluşturur,
 • Tuzlar iyonlardan oluştuğundan, suda çözündük!eri zaman elektriği iletebilirler; bu tür bir çözeltiye etektrazit denir.
 • Birçok kayaçta tuz bulunur; bu kayaçlardan bazıları, örneğin kireçtaşı, büyük ölçüde kalsiyum Karbonattuzundan oluşmuştur.
 • Havadaki karbon dioksidin çok az,miktarı suda çözünerek seyreltik bir asit oluşturur;
 • bu asit de kayaç tuzlarının birçoğunu çözer.
 • Bu nedenle ırmaklar, göller, özellikle de denizler ve Okyanuslar büyük miktarlarda çözünmüş tuz içerirler ve en geniş doğal tuz çökelleri kurumuş su yataklarında bulunur.
 • Eğer doğada tuzlar olmasaydı, bazı Bitkiler ve hayvanlar da olmazdı.
 • Ayrıca tuzun evlerde, tıpta ve sanayide önemli kullanım alanları vardır,

38530 kişi görüntüledi.

İçerik Etiketleri

Anket

Satın aldığınız tuzun iyotlu olup olmadığına dikkat ediyormusunuz?


Sonuçlar | Arşiv

LİNKLER

Bülten Aboneliği