TUZLAR

TUZLAR

TUZLAR – TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE TUZ ÇEŞİTLERİ

Asitler ve bazların nötrleşme tepkimeleri ile birleşmesi sonucu oluşan kristal yapılı katı maddelere tuz denir.
a) Tuz Çeşitleri :

NaCl → Sodyum Klorür

KCl → Potasyum Klorür

CuCl2 → Bakır Klorür

MgCl2 → Magnezyum Klorür

CaCl2 → Kalsiyum Klorür

Na2SO4 → Sodyum Sülfat

K2SO4 → Potasyum Sülfat

Al2(SO4)3 → Alüminyum Sülfat

ZnSO4 → Çinko Sülfat

CaSO4 → Kalsiyum Sülfat

CuSO4 → Bakır Sülfat

MgCO3 → Magnezyum Karbonat

Na2CO3 → Sodyum Karbonat

Mg3(PO4)2 → Magnezyum Fosfat

Na3PO4 → Sodyum Fosfat

Al(PO4) → Alüminyum Fosfat

KNO3 → Potasyum Nitrat

NaNO3 → Sodyum Nitrat
b) Tuzların İyonlaşması ve İyonlaşma Tepkimeleri :

Tuzların iyonlaşması demek, kendini oluşturan (+) ve (­–) yüklü iyonlarına ayrışması demektir.

Tuzlar, katı haldeyken elektrik akımını iletemeyip sadece suda çözündüklerinde elektrik akımını iletebilirler. Tuzlar suda çözündüklerinde (+) ve (–) yüklü iyonlarına ayrıştığı için elektrik akımını iletirler.
• NaCl (suda)(aq) → Na+ + Cl–

• KCl (suda)(aq) → K+ + Cl–

• CuCl2 (suda)(aq) → Cu+2 + 2Cl–

• MgCl2 (suda)(aq) → Mg+2 + 2Cl–

• CaCl2 (suda)(aq) → Ca+2 + 2Cl–

• Na2SO4( suda)(aq) → 2Na+ + (SO4)–2

• K2SO4 (suda)(aq) → 2K+ + (SO4)–2

• Al2(SO4)3 (suda)(aq) → 2Al+3 + 3(SO4)–2

• ZnSO4 (suda)(aq) → Zn+2 + (SO4)–2

• CaSO4 (suda)(aq) → Ca+2 + (SO4)–2

• CuSO4 (suda)(aq) → Cu+2 + (SO4)–2

• MgCO3 (suda)(aq) → Mg+2 + (CO3)–2

• Na2CO3 (suda)(aq) → 2Na+ + (CO3)–2

• Mg3(PO4)2 (suda)(aq) → 3Mg+2 + 2(PO4)-3

• Na3PO4 (suda)(aq) → 3Na+ + (PO4)-3

• Al(PO4) (suda)(aq) → Al+3 + (PO4)–3

• KNO3 (suda)(aq) → K+ + (NO3)–

 

• NaNO3 (suda)(aq) → Na+ + (NO3)–
c) Nötrleşme ve Nötrleşme Tepkimeleri :

Asit ve bazın birleşerek birbirinin etkisini yok etmesi ve bunun sonucunda su ve tuz oluşup ısı açığa çıkmasına nötrleşme denir.

Nötrleşme tepkimeleri sonunda ısı açığa çıktığı için nötrleşme tepkimeleri ekzotermik tepkimelerdir.

Nötrleşme tepkimelerinde; asitteki hidrojen iyonu (H+) ile bazdaki hidroksit iyonu (OH)– birleşerek suyu, asitteki (­) yüklü iyon ile bazdaki (+) yüklü iyon da birleşerek tuzu oluştururlar.
• Asit + Baz Nötrleşme Tuz + Su + Isı
• H+Cl– + Na+(OH)– Nötrleşme NaCl + H2O + Isı

Asit Baz Tuz Su
• H2+(SO4)–2 + Ca+2(OH)2– → Ca(SO)4 + 2H2O

Asit Baz Tuz Su
• HCl + K(OH) → KCl + H2O

• 2HCl + Cu(OH)2 → CuCl2 + 2H2O

• 2HCl + Mg(OH)2 → MgCl2 + 2H2O

• 2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O

• H2(SO4) + 2Na(OH) → Na2SO4 + 2H2O
• H2(SO4) + 2K(OH) → K2SO4 + 2H2O

• 3H2(SO4) + 2Al(OH)3 → Al2(SO4)3+ 6H2O

• H2(SO4) + Zn(OH)2 → ZnSO4 + 2H2O

• H2(SO4) + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O

• H2(SO4) + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

• H2(CO3) + Mg(OH)2 → MgCO3 + 2H2O
• H2(CO3) + 2Na(OH) → Na2CO3 + 2H2O

• 2H3(PO4) + 3Mg(OH)2 → Mg3(PO4)2+ 6H2O
• H3(PO4) + 3Na(OH) → Na3PO4 + 3H2O

• H3(PO4) + Al(OH)3 → Al(PO4) + 3H2O

• H(NO3) + K(OH) → KNO3 + H2O
• H(NO3) + Na(OH) → NaNO3 + H2O
d) Tuzların Özellikleri :
1- Katı ve kristal haldedirler

2- Katı halde iken elektrik akımını iletmezler.

3- Sulu çözeltileri elektrik akımını iletirler.

4- Artı yüklü (metal veya kök) ve eksi (ametal veya kök) iyonlardan oluşurlar.

5- Asit ve bazların nötrleşme tepkimesi sonucu oluşurlar

73566 kişi görüntüledi.

Anket

Satın aldığınız tuzun iyotlu olup olmadığına dikkat ediyormusunuz?


Sonuçlar | Arşiv

LİNKLER

Bülten Aboneliği